Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Stowarzyszenie "Pod Dębami"

Stowarzyszenie powstało w 2007 r. i na mocy Uchwały Zarządu Powiatu Gryfińskiego od 2008 r. otrzymało misję prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Czytaj więcej

Dom Pomocy Społecznej

Jest to placówka świadcząca całodobowe usługi na poziomie ustawowego standardu w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Warunki przyjęcia do DPS

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Czytaj więcej

Treść główna

Stowarzyszenie "Pod Dębami"
Dębce 11
74-100 Gryfino

KRS: 0000275542
Regon: 320340550
NIP: 858 17 80 586

Konto:
Nr: 06 1240 3855 1111 0010 1354 6572
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gryfinie