Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

- W 1982 r. jesienią Dyrektor ówczesnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gryfinie przejął budynek ośrodka szkolno-rekreacyjnego Kombinatu PGR Gardno oraz pola włącznie z parkiem. W przejętym budynku postanowiono utworzyć jednostkę ZOZ-u - Państwowy Dom Rencisty w Żabnicy.

- W kwietniu 1983 roku Pan Bątkowski Stanisław (pracownik ZOZ-u) obejmuje stanowisko kierownika Domu i przeprowadza remont kapitalny pomieszczeń .

- 7 kwietnia 1984 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Państwowego Domu Rencistów w Żabnicy na 36 miejsc.

- Po dwóch dniach przyjęto pierwszą mieszkankę Panią Marię Pietrasek, która mieszkała w Domu 22 lata. Pracownicy Domu zatrudnieni byli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gryfinie a administracja mieściła się w budynku przy Szpitalu Rejonowym w Gryfinie.

- W 1986 roku zostało utworzone przy Domu, za zgodą Wojewody Gospodarstwo Pomocnicze, które prowadziło hodowlę trzody oraz uprawę warzyw. W czasie, kiedy towar był reglamentowany "na kartki", mięso z własnej hodowli świń znacznie polepszało wyżywienie mieszkańców DOMU. Gospodarstwo utrzymało się ponad 3 lata do 31.12.1989 roku.

- Gazeta Nad Bałtykiem w 1987 r. opisała dom jako komfortową placówkę na Pomorzu Zachodnim.

- W 1988 roku w czasie spisu powszechnego ludności okazało się, że Państwowy Dom Rencistów jest na osiedlu którego właściwą nazwą są Dębce a nie Żabnica. Miejsce w którym znajduje się DOM odzyskało nazwę DĘBCE.

- W 1989 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Gryfinie rozpoczął rozbiórkę budynków mieszkalnych "baraków", na których miejsce miały powstać dwa pawilony mieszkalne Państwowego Domu Rencistów w Dębcach. Ponadto niezamieszkałe pomieszczenia na parterze w Pawilonie nr 1 zostały przeznaczone na pokoje dla 11 mieszkańców. Dom razem posiadał już 47 miejsc.

- 31.07.1990 zlikwidowano wszystkie Państwowe Domy Rencistów tworząc jednostki budżetowe - domy pomocy społecznej podległe Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Szczecinie. Placówka przeszła pod władanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Pracownicy zatrudnieni z dniem 1 sierpnia 1990 roku stali się pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

- We wrześniu 1992 roku uroczyście przekazano z udziałem wicewojewody Solińskiego, nowy pawilon Nr 2 na 22 miejsca. Razem Dom posiadał 73 miejsca. (szczegóły opisano w Dzienniku Szczecińskim 17.11.1992)

- 19 lipca 1997 r. w związku z zagrożeniem powodziowym nastąpiła ewakuacja mieszkańców DPS do Przedszkola w Gryfinie. W DPS-sie zakwaterowało się wojsko, którego zadaniem miała być ewakuacja ludności cywilnej na wypadek zalania osiedla. Całe kolumny samochodów od rana do wieczora przejeżdżały przez nasze podwórko na wały w celu ich umocnienia. To wszystko robiło wrażenie nie tylko na mieszkańcach naszego Domu. Kiedy woda w rzece podniosła się do poziomu dotychczas nie występującego, a z nurtem rzeki płynęły padłe zwierzęta, powstał niepokój przeradzający się w strach. W dniu 7.08.1997 r. Wojewoda Szczeciński odwołał alarm powodziowy i 11.08.1997r nastąpił powrót mieszkańców z ewakuacji.

- Dużym sukcesem w 1998 roku naszego Domu był remont i modernizacja kotłowni z koksowej na gazową. Opalanie gazem stało się znacznie tańszym źródłem. Ponadto nie wymagało zatrudnienia 5 palaczy.

- Do dużych remontów z tego okresu należy również zaliczyć remont kapitalny pralni oraz remont elewacji.

- W 1998 roku otrzymaliśmy nowy samochód Volkswagena, z wykorzystaniem do przewozu mieszkańców.

- Od 1 stycznia 1999 roku Dom Pomocy Społecznej w Dębcach stał się jednostką organizacyjną samorządową Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Inwestycją finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie w tym okresie było zamontowanie baterii słonecznej służącej do podgrzewania ciepłej wody.

- Bez podania przyczyny zostało zabrane nam 1 miejsce mieszkalne, co wiązało się ze zmniejszeniem dotacji, która była przyznawana na to miejsce. Z 73 na 72.

- W 2004 roku ze środków PFRON otrzymaliśmy drugi samochód dla osób niepełnosprawnych - FORDA.

- Związek małżeński w naszym Domu zawarły 4 pary.

- W lutym 2007 r. na Prezesa Stowarzyszenia "Pod Dębami" w Dębcach została wybrana pani Klonowska Elżbieta, która tę funkcję pełni do dzisiaj.

- Z dniem 1 stycznia 2008 r. Stowarzyszenie nasze przejęło prowadzenie na zlecenie Powiatu Gryfińskiego Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dla 72 osób przewlekle somatycznie chorych. W następnych latach zwiększono liczbę mieszkańców, uzyskując pozwolenie Wojewody, o 9 miejsc tj. na 81 mieszkańców.

- Powiat Gryfiński w drodze konkursu zlecił naszemu Stowarzyszeniu prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w latach 2008 – 2012 i 2013 – 2017.

- Największe inwestycje i remonty przeprowadzone przez Stowarzyszenie to:

 • Wymiana zewnętrznej sieci CO i CW przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 • Zakup samochodu marki Opel do przewozu osób niepełnosprawnych – środki PFRON.
 • Wybudowanie nowej windy osobowej do przewozu osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie, Powiatowe, Urząd Marszałkowski.
 • Całkowita wymiana wewnętrznej sieci Centralnego ogrzewania i Cw – środki własne Stowarzyszenia.
 • Oddymianie klatki schodowej w Pawilonie nr 1 – Starostwo Powiatowe w Gryfinie
 • Bieżące wykonywanie remontów pomieszczeń, budynków i otoczenia Domu.

 

Stowarzyszenie "Pod Dębami"
Dębce 11
74-100 Gryfino

KRS: 0000275542
Regon: 320340550
NIP: 858 17 80 586

Konto:
Nr: 06 1240 3855 1111 0010 1354 6572
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gryfinie