Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Zarząd Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach stara się właściwie wywiązywać ze swej roli, poszukując możliwości rozwoju naszego DOMU i poprawy warunków funkcjonowania. 

W ramach działalności opiekuńczo-terapeutycznej i integracyjnej organizowane są  plenerowe spotkania mieszkańców przy obiedzie "Pod Kasztanem", urodziny, święta oraz udział w innych imprezach.

Corocznie w miesiącu  lipcu  na terenie tut. DOMU odbywa się  impreza integracyjna "Relaks z wędką", "Spotkanie mieszkańców z rodzinami i społecznością lokalną". Imprezy organizowane są  przy wsparciu finansowym i rzeczowym sponsorów, rekrutujących się głównie spośród miejscowych firm, a także Gminy Gryfino i Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Wszyscy się starzejemy i wiemy, że starość niesie za sobą  wiele problemów i niedogodności. Pracownicy wychodząc naprzeciw tym problemom muszą akceptować trudne formy zachowania  mieszkańców. Często takimi formami są przyjmowane postawy wrogości mieszkańców wobec personelu.

Umiejętna współpraca obu grup wytwarza relację, że mieszkańcy mają poczucie wpływu na własne życie.

Funkcjonowanie nowoczesnego Domu Pomocy to nie tylko prawidłowa dieta żywienia, odpowiednia opieka medyczna i pielęgnacyjna, czy też zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, to również współdziałanie ze sobą wszystkich dziedzin życia domu, w celu uzyskania jak najlepszych efektów w poszczególnych etapach życia mieszkańców.                       

Ważnym wydarzeniem była  wizytacja w naszym Domu metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi w ramach wizytacji Dekanatu Gryfińskiego, który dokonał poświęcenia nowej monstrancji ufundowanej dla kaplicy Domu przez mieszkańców i pracowników.

Wizja zamierzeń i określenie celu, determinacja w działaniu, to te elementy, które umożliwiły w okresie minionych lat działalności Stowarzyszenia osiągnięcie dobrych wyników. Od samego początku i we wszystkich podejmowanych działaniach przyświecała nam idea i wizja domu pomocy społecznej, w którym mieszkańcy będą się czuli jak we własnym domu oraz stworzenia takiego miejsca, w którym sami chcielibyśmy w przyszłości zamieszkać. Wprowadziliśmy wiele nowych wartości użytecznych dla organizacji naszego Domu.

Z jednej strony normalne funkcjonowanie na wszystkich obszarach, z drugiej strony nowe wyzwania kierowania w płaszczyznach prawnych, finansowych i najważniejsze stały rozwój stosunków międzyludzkich - współżycia społecznego mieszkańców i pracowników. Nie da się tego osiągnąć zmianą nazwy a jedynie ciężką pracą. Udało nam się to wpoić członkom Stowarzyszenia będących jednocześnie pracownikami, którzy wykazują się elastycznością, wielofunkcyjnością, samodzielnością i wciąż nową wizją Domu. Wciąż budujemy wśród pracowników zachętę do bycia partnerami.

Wciąż próbujemy sprawić aby nasza organizacja była szczególnie atrakcyjnym miejscem pracy, cieszyła się dobrym wizerunkiem oraz dobrymi relacjami z pracownikami.

Zgromadziliśmy zespół aktywnych ni zaangażowanych pracowników, którym umożliwia się wdrażanie własnych pomysłów i wizji służących idei pomagania i wspierania mieszkańca, przyjacielską atmosferę i jak najlepszą opiekę nad mieszkańcem.

Zarządzanie ludźmi, którzy pracują i indywidualnie przyczyniają się do osiągnięcia wspólnego celu jest najcenniejszym zasobem naszego Stowarzyszenia.

Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu w 2011 i 2014 r.

Stowarzyszenie nasze zostało wyróżnione przez przedstawicieli organizatorów pod względem prowadzenia domu pomocy społecznej w Dębcach. Wyróżnieni zostaliśmy spośród wielu domów pomocy społecznej z całej Polski. Uczestniczyliśmy w dwóch konferencjach, których tematem było efektywne zarządzanie personelem w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym, zarządzanie kosztami i jakością usług w DPS-ach w dobie rosnących kosztów, dbałości o godność opiekuna i podopiecznego w przebiegu choroby przewlekłej wobec umierania i śmierci oraz budowania między nimi pozytywnych relacji.

Nie są to łatwe tematy z którym jednak musimy się zmierzyć i wypracować najbardziej optymalne rozwiązania, które zaprocentują w przyszłości. A w przypadku prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, jako placówki opieki długoterminowej i pomocy społecznej, nie da się tego uniknąć.

Nasza prezentacja prowadzenia Domu przez nasze Stowarzyszenie ukazała się na stronie wrześniowego MEDI: 2011 (str.24-27) i 2014 r (str. 18-21).

Zarząd Stowarzyszenia "Pod Dębami" w Dębcach pragnie skierować poprzez tę krótką historię Domu, niezwykle ciepłe i serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi dobrej woli i  instytucji, którzy w jakikolwiek sposób pomogli i pomagają nam w naszej działalności wyciągając pomocną dłoń do potrzebującego człowieka.

Składamy podziękowanie również pracownikom Domu i Wolontariuszom za tworzenie atmosfery ciepła wśród mieszkańców Domu, życzliwości i zrozumienia, za opiekę i troskę, bycie wsparciem zarówno w dobrych jak i trudnych chwilach, za umacnianie  poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości.

PREZES STOWARZYSZENIA "POD DĘBAMI" W DĘBCACH
ELŻBIETA KLONOWSKA

Stowarzyszenie "Pod Dębami"
Dębce 11
74-100 Gryfino

KRS: 0000275542
Regon: 320340550
NIP: 858 17 80 586

Konto:
Nr: 06 1240 3855 1111 0010 1354 6572
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gryfinie