Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

UCHWAŁA NR  XV/10/2016/Z
ZARZĄD STOWARZYSZENIA "POD  DĘBAMI" W DĘBCACH

z  DNIA 27.10.2016r

w sprawie

Informacja ogólna o działalności Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dla nowo przyjętych mieszkańców

Działając na podstawie:

  • Statutu Stowarzyszenia
  • Umowy Nr 1/DPS-Dębce/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwalamy co następuje:

§ 1

Wprowadzamy  "INFORMACJĘ OGÓLNĄ O DZIAŁALNOŚĆI DPS W DĘBCACH' dla nowo przyjętych mieszkańców.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, którego obowiązkiem jest zaznajomienie każdego nowego mieszkańca, który potwierdzi własnym podpisem (jeżeli jest to możliwe) lub rodzinę mieszkańca potwierdzającą podpisem, o zapoznaniu się z informacją w załączniku nr 1 do Uchwały.

Podpisaną informacje należy niezwłocznie przekazać do Prezesa Zarządu.

Zobowiązuje się także Kierownika DPS do składania informacji do Prezesa Zarządu o zgonie mieszkańca.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES  ZARZĄDU - ELŻBIETA KLONOWSKA
WICEPREEZS  ZARZĄDU - ANNA KOCHAŃSKA
SKARBNIK - BOŻENA MAŁECKA
CZŁONEK - GRAŻYNA WOLIŃSKA
CZŁONEK - EDYTA JANIK

Uchwała NR XV/10/2016/Z do pobrania w PDF (176 kB)

 

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.Osoba pragnąca uzyskać miejsce w tutejszym Domu winna złożyć podanie we właściwym rejonowo ośrodku pomocy społecznej, gdzie zostanie zgromadzona odpowiednia dokumentacja.Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy, z której osoba pochodzi. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta Powiatu Gryfińskiego.

Do pobrania:

 

Stowarzyszenie "Pod Dębami"
Dębce 11
74-100 Gryfino

KRS: 0000275542
Regon: 320340550
NIP: 858 17 80 586

Konto:
Nr: 06 1240 3855 1111 0010 1354 6572
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gryfinie